Opłaty

Opłaty za uczestnictwo w zjeździe:

* Weryfikacji dokonamy przy odbiorze materiałów zjazdowych na miejscu
** Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

UWAGA!!!

 • Firmy opłacające uczestnictwo lekarzy, rezydentów lub pielęgniarek- do kwot podanych w tabeli muszą doliczyć 23% podatku VAT.
 • O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.
 • Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu towarzyskiego

Opłata rejestracyjna dla lekarzy, rezydentów i pielęgniarek obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm,
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu,
 • program szczegółowy,
 • materiały zjazdowe,
 • poczęstunki podczas przerw,
 • certyfikat uczestnictwa.

Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje:

 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia zjazdu oraz uprawnia do korzystania z poczęstunków podczas przerw,
 • osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych, nie mają wstępu na sesje wykładowe oraz wystawę firm.

Prosimy o wpłaty na konto:

UNISONO JKT

91-071 Łódź
Ul. Ogrodowa 72/74 lok. A7
iKONTO Biznes Alior:
28 2490 0005 0000 4530 8555 8040
z dopiskiem: “imię i nazwisko z dopiskiem – np. rezydent”

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Rezygnacja:

 • Pisemną rezygnację z udziału w Zjeździe prosimy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl
 • W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%.
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%.
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.