Sesje lekarskie - program szczegółowy

Środa 13.10.2021

13.00 – 14.00– Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

13.00 – 14.00 – Zebranie Sekcji Pielęgniarskiej.

14:00 – 16:30 – Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

16:30 – 18:00 – Przerwa.

18:00 – 20:00 – Otwarcie Zjazdu – Główna sala obrad Premier Kraków Hotel **** ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków.

Czwartek 14.10.2021 - Główna sala obrad Premier Kraków Hotel

Sesja 1

8:00 – 10:00 – Glejaki ważnych czynnościowo okolic mózgu: współczesna diagnostyka i taktyka postępowania neurochirurgicznego
Przewodniczą: Prof. M. Roszkowski, Prof. D. Jaskólski

8:00 – 8:15 – Wykład Prof. W. Grajkowska – Klasyfikacja guzów ośrodkowego układu nerwowego – WHO 2021

– ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH U PACJENTÓW Z GUZAMI WYSPY.
A. Olejnik, A. Bala, T. Dziedzic, A. Marchel
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

– REORGANIZACJA OŚRODKÓW KORY RUCHOWEJ U PACJENTÓW Z WYSOKO ZRÓŻNICOWANYMI GLEJAKAMI LGG ORAZ JEJ WPŁYW NA POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM.
B. Bryszewski, K. Tybor, T. Papierz, E. Ormezowska, A. Majos, D.J. Jaskólski.
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego.

– OCENA NACIEKANIA GUZÓW GLEJOWYCH W OPARCIU O WYNIKI HISTOPATOLOGICZNE BIOPSJI STEREOTAKTYCZNYCH PLANOWANYCH NA PODSTAWIE FUZJI OBRAZÓW POZYTONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO – UZUPEŁNIENIE I PODSUMOWANIE BADANIA.
J. Rakowska-Chilewska, J. Furtak, M. Harat, B. Małkowski, T. Szylberg
Klinika Neurochirurgii 10 WSK w Bydgoszczy

– OPERACJE GLEJAKÓW WYSPY W MATERIALE KLINIKI NEUROCHIRURGII 10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BYDGOSZCZY.
J. Furtak, M. Harat, M. Birski, J. Przybył, S. Krajewski
Ośrodek: Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

– GUZY POCHODZENIA GLEJOWEGO KONARA ŚRODKOWEGO MÓŻDŻKU: OBJAWY, TECHNIKA OPERACYJNA, ROKOWANIE.
K. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, A. Hebda, P. Ładziński
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii SUM, Sosnowiec; Zakład Radiologii Narodowego Centrum Onkologii w Gliwicach

– AKTUALNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA CHIRURGICZNEGO GUZÓW PNIA MÓZGU.
H. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, A. Hebda, K. Majchrzak, P. Ładziński, K. Banc, P. Adamczyk, D. Dudek-Dyczkowska
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii SUM, Sosnowiec; Zakład Radiologii Narodowego Centrum Onkologii w Gliwicach; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu.

– ROLA MONITOROWANIA NEUROFIZJOLOGICZNEGO W LECZNIU OPERACYJNYM GLEJAKÓW WZGÓRZA I KONARA MÓZGU U DZIECI.
W. Nowak, P. Kowalczyk, M. Ciołkowski, M. Kaczorowska, M. Roszkowski
Klinika Neurochirurgii IPCZD Warszawa

– OPERACJE GLEJAKÓW OKOLIC MOWNYCH MÓZGU W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM.
T. Dziedzic, A.Bala, A. Podgórska, J. Piwowarska, A. Olejnik, A. Marchel
Ośrodek: Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

– TRACTOGRAPHY-BASED METHODS TO OUTLINE THE CORTICOSPINAL TRACT.
T. Szmuda, S. Kierońska, P. Słoniewski.
Ośrodek: Gdański Uniwersytet Medyczny, Szpital Uniwersytecki im. Jana Biziela w Bydgoszczy

– MULTIFUNCTIONAL HYDROGEL-BASED BIOPOLYMERIC FILMS FOR LOCAL TEMOZOLOMIDE DELIVERY IN GLIOBLASTOMA SURGERY.
E Grzywna, A Krajcer, K Stachura1, B Kwinta1, J Lewandowska-Łańcucka
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Kraków. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów, Kraków

9:30 – 9:45 – Sesja sponsorowana. MagForce AG.
9:30Prof dr hab. n.med. Tomasz Trojanowski (UM,Lublin, Polska) otwarcie sesji
9:30Prof dr hab. n.med. Jan Peter Warnke (Paracelsus Clinic Zwickau, Germany)
“The role of Nano Particle Hyperthermia (NanoTherm Therapysystem) in treatment of Glioblastoma – report on feasibility and practicability”
9:35Prof dr hab. n. med. Radoslaw Rola (UM Lublin, Polska) Implementation of ;NanoTherm Therapysystem in patients with recurrent glioblastoma multiforma – case series from single centre”.
9:40Dr rer.nat. Andreas Jordan (MagForce AG, Germany) “Physical and biological basics of thermotherapy and its potential clinical benefits in the treatment of brain tumors”

9:45 – 10:00 – wykład – Prof. Walter Stummer – Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Szpital Uniwersytecki, Münster.
Glejaki złośliwe w “elokwentnym mózgu”: które techniki pomagają osiągnąć maksymalne bezpieczne resekcje?
Malignant gliomas in „eloquent brain”: Which techniques help achieve maximal safe resections?

10:00 – 10:15 – Przerwa kawowa.

Sesja 2

10:15 – 12:00 – Guzy podstawy tylnej jamy czaszki: stok, kąt mostowo-móżdżkowy, otwór żyły szyjnej, otwór wielki
Przewodniczą: Prof. P. Ładziński, Prof. P. Kunert

– OCENA SKUTECZNOŚCI REOPERACJI W PRZYPADKU WZNOWY LUB NIECAŁKOWITEJ RESEKCJI OSŁONIAKA PRZEDSIONKOWEGO.
Ł. Przepiórka, P. Kunert, W. Rutkowska, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii WUM, Warszawa

– ZESPOLENIE PODJĘZYKOWO-TWARZOWE METODĄ OSZCZĘDZAJĄCĄ – CZY WYNIKI ZALEŻĄ OD TECHNIKI ZESPALANIA?
P. Juszyńska, P. Kunert, T. Dziedzic, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

– WPŁYW CZYNNIKÓW PREDYKCYJNYCH NA EFEKT LECZENIA RADIOCHIRURGICZNEGO WEWNĄTRZPRZEWODOWYCH NERWIAKÓW NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO.
G. Turek, S. Dzierzęcki, P. Obierzyński, M. Ząbek
Klinika Neurochirurgii CMKP w Warszawie

– EFFECTIVENESS OF GAMMA KNIFE IN THE TREATMENT OF INTRACANALICULAR VESTIBULAR SCHWANNOMAS – EXPERIRNCE OF A HIGH VOLUME CENTRE.
Grzegorz Turek, Sebastian Dzierzęcki, Mirosław Ząbek
Klinika Neurochirurgii CMKP, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa

– MICROSURGERY AFTER FAILED GAMMA KNIFE SURGERY FOR THE T3B AND T4 VESTIBULAR SCHWANNOMAS.
G. Turek, P. Gutowski, S. Dzierzęcki, M. Ząbek
Klinika Neurochirurgii CMKP, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa, Polska

– THE RISK OF CRANIAL NERVE PALSY AFTER RESECTION OF CEREBELLOPONTINE ANGLE TUMORS DEPENDING ON PATHOLOGY.
E. Soltan, A. Ozięblo, H. Koziara, Jacek Kunicki Tomasz Mandat
Department of Neurosurgery, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warszawa, Poland

– WYNIKI I POWIKŁANIA LECZENIA OPERACYJNEGO OPONIAKÓW PODSTAWY TYLNEGO DOŁU CZASZKI.
P. Jachymek, E. J. Bobeff, K. Wiśniewski, M. Piotrowski, K. Tybor, D. J. Jaskólski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

– WYNIKI LECZENIA PACJENTÓW Z OPONIAKAMI TYPU PETROCLIVAL.
T. Czernicki, M. Skawiński, J. Wojciechowski, P. Kunert, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

– LECZENIE GUZÓW OTWORU SZYJNEGO – 20 LAT DOŚWIADCZEŃ.
P. Ładziński, W. Kaspera, M. Maliszewski, M. Tymowski, H. Majchrzak
Katedra i Kliniczny Oddział Neurochirurgii SUM w Sosnowcu

– POSTĘPOWANIE OPERACYJNE W GUZACH DYSONKOGENETYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W OKOLICY KĄTA MOSTOWO – MÓŻDŻKOWEGO I ZBIORNIKA PRZEDMOSTOWEGO.
P. Kowalczyk, W. Nowak, M. Roszkowski
Klinika Neurochirurgii IPCZD w Warszawie

– ZAKRZEPICA ZATOK ŻYLNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM OSŁONIAKÓW PRZEDSIONKOWYCH DROGĄ KRANIOTOMII PODPOTYLICZNEJ ZASUTKOWEJ.
K. Krystkiewicz 1, D. Wrona 1, M. Tosik 1, M. Birski 2, Ł. Szylberg 3, A. Morawska 2, J. Furtak 2, M. Harat 2
1. Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Łódź 2. Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz 3. Zakład Patomorfologii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz

– POOPERACYJNA ZAKRZEPICA ZATOK ŻYLNYCH MÓZGOWIA PO KRANIOTOMII ZAESOWATEJ – ANALIZA RADIOLOGICZNA.
Ł. Przepiórka, P. Kunert, K. Wójtowicz, K. Camlet, J. Jankowski, L. Grabowska–Derlatka, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii WUM, Warszawa

12:00 – 12:30 – Sesje sponsorowane.
12:00 – 12:15 – CORZA „Czy klasyczne dostępy przezczaszkowe mają jeszcze rację bytu w chirurgii podstawy czaszki?” Prof. dr hab. med. Radosław Rola.
12:15 – 12:30 – Wykład specjalny – Felix Göhre MD, PhD, Adjunct Professor of Neurosurgery
“The lateral supraorbital approach to anterior communicating artery aneurysms”

12.30 – 14.00 – lunch

Sesja 3

14:00 – 15:15 – Sesja Młodych neurochirurgów.
Przewodniczą: Prof. A. Marchel, Prof. R. Rola

– HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN CRANIOCERVICAL INSTABILITY: A COMPARATIVE STUDY OF SUBJECTS TREATED WITH POSTERIOR FIXATION VERSUS NATIONALLY REPRESENTATIVE DATASET.
T. Klepinowski, L. Sagan
Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Treść streszczenia: Sesja Młodych Neurochirurgów

– ODLEGŁY KRWOTOK MÓŻDŻKOWY (RCH) PO ZAKLIPSOWANIU NIEPĘKNIĘTEGO TĘTNIAKA TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ.
B. J. Posmyk
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. USK nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi

– WPŁYW MORFOLOGII SKRZYŻOWANIA NERWÓW WZROKOWYCH W NIECZYNNYCH HORMONALNIE MAKROGRUCZOLAKACH PRZYSADKI MÓZGOWEJ NA WYSTĘPOWANIE UBYTKÓW POLA WIDZENIA.
P Paździora
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katedra i Klinika Neurochirurgii

– DYSFAGIA I OSTRA NIEDROŻNOŚĆ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH W PRZEBIEGU GIGANTYCZNYCH OSTEOFITÓW PRZEDNICH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO.
P. Piątek1, A. Maciejczak 1 2
1. Klinika Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza ul. Lwowska Str. 178A, 33-100 Tarnów, 2. Wydział Lekarski, Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów

– TRZY PRZYPADKI NERWOBÓLU NERWU POTYLICZNEGO WIĘKSZEGO.
P. Izbiński, M. Bryl
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi Treść streszczenia: Sesja Młodych Neurochirurgów

– SAMOTNY GUZ WŁÓKNISTY KANAŁU KRĘGOWEGO – PREZENTACJA PRZYPADKU.
P. A. Stanisławska, B. J. Posmyk
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. USK nr 1 im. N. Barlickiego

– ZMIANA DEMIELINIZACYJNA NAŚLADUJĄCA GUZ POCHODZENIA GLEJOWEGO.
K. Koczyk
Klinika Neurochirurgii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

– ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYWNE JAKO NASTĘPSTWO RESEKCJI GUZA W TOPOGRAFII ZAKRĘTU OBRĘCZY. OPIS PRZYPADKU.
J. Rybus, B. Kwinta
Odział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

– KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY I DOKOMOROWY U PACJENTKI Z PRAWDZIWĄ MALFORMACJĄ TĘTNICZĄ LEWEJ TĘTNICY TYLNEJ DOLNEJ MÓŻDŻKU I DWOMA TĘTNIAKAMI NA PRZEBIEGU MALFORMACJI – OPIS PRZYPADKU I PRZEGLĄD LITERATURY.
Ł. Przepiórka
Klinika Neurochirurgii WUM, Warszawa

–  NEXARIS, zastosowanie obrazowania śródoperacyjnego do pełnej kontroli w czasie zabiegu neurochirurgicznego
Paweł Zwierzewicz, Kierownik ds. Kluczowych Klientów nexaris, DI, AT, US, Siemens Healthineers
Siemens

15:15 – 15:40 – Sesje sponsorowane.
15:15 – 15:30 – STRYKER
15:30 – 15:40 – Globus Medical Robotyka

15:40 – 16:00 – Przerwa kawowa.

16:00 – Walne Zgromadzenie PTNCh.

Piątek 15.10.2021 - Główna sala obrad Premier Kraków Hotel

Sesja 4

8:00 – 9:50 – Małoinwazyjne techniki chirurgiczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej odc. lędźwiowego kręgosłupa
Przewodniczą: Prof. A. Maciejczak, Prof. W. Kloc

– PERCUTANEOUS REDUCTION, CORRECTION AND STABILIZATION OF ISTHMIC SLIP COMBINED WITH MINIALIF OR KEYHOLE TLIF. COMPARISON OF TWO INTERBODY FUSION METHODS.
A Maciejczak, P Barnaś, B Litwora, P Dudziak, P Maślanka, M Czternastek, R Konior, M Cibor, P Piątek, A Dyrek, F Georgiew.
Dept of Neurosurgery, UR Tarnów.

– MISS INTERBODY FUSION-DLIF/OLIF-ATP FOR “DE NOVO” ADULT SCOLIOSIS/DNAS & SPINAL DEFORMITIES.
Z. Brodzinski
Valiant Clinic & Hospital, Dubaj, ZEA

– PORÓWNANIE WYBRANYCH ASPEKTÓW LECZENIA OPERACYJNEGO KRĘGOZMYKU ZWYRODNIENIOWEGO ODCINKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA METODĄ OTWARTĄ I PRZEZSKÓRNĄ.
M. Bryl, R. Wójcik, K. Wiśniewski, E. J. Bobeff, D. J. Jaskólski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego, USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

– FULLY ENDOSCOPIC INTERLAMINAR LUMBAR DISCECTOMY. SHORT TERM RESULTS OF 58 TREATED PATIENTS.
R. Górski, M. Bujko, B. Nowak
Oddział Neurochirurgii, SPS Szpital Zachodni, Grodzisk Mazowiecki

– AMBULATORYJNA CHIRURGIA KRĘGOSŁUPA – KORZYŚCI I OGRANICZENIA – DOŚWIADCZENIA WŁASNE W ŚWIETLE ŚWIATOWYCH TRENDÓW.
D Łątka, K Łątka, W Kołodziej, T Krzeszowiec, P Kita, T Sobolewski
1. Oddział Kliniczny Neurochirurgii Uniwersytecki Szpital Kliniczny 2. Centrum Małoinwazyjnej Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych neurochirurg.opole.pl Łątka i Partnerzy Lekarze Neurochirurdzy Sp. P.

– ANALIZA WYNIKÓW LECZENIA ZAKAŻEŃ W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA W LATACH 2015-2021
J. Jankowski, M. Radek,
Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, USK im. WAM CSW Łódź

– ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA ZWYRODNIENIOWEJ STENOZY KANAŁU KRĘGOWEGO W ODCINKU LĘDŹWIOWYM ZA POMOCĄ OBUSTRONNEJ LAMINOTOMII ODBARCZAJĄCEJ Z DOSTĘPÓW JEDNO- I OBUSTRONNEGO.
M. Bielecki, K. Koczyk, F. Gutsch, P. Kunert, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii CSK UCK WUM, Warszawa

– ZASTOSOWANIE STABILIZACJI MIĘDZYSTAWOWEJ IMPLANTEM FACET WEGDE W PATOLOGIACH KRĘGOSŁUPA LĘDŻWIOWEGO- DOŚWIADCZENIA WŁASNE.
L. Grzelak, T. Tykwiński, S. Grzyb, M. Szostak, M. Osmański, M. Tafelski
Oddział Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

– ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA DYSKOPATII LĘDŹWIOWYCH CHEMONUKLEOPLASTYKĄ STĘŻONYM ETANOLEM Z METHYLCELULOZĄ.
M. Maliszewski, M. Kowalski, K. Majchrzak
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii SUM, sosnowiec

– KLINICZNE I RADIOLOGICZNE WYNIKI LECZENIA SPONDYLOZY LĘDŹWIOWEJ ZA POMOCĄ KOROWEJ TRAJEKTORII ŚRUB.
M. Bielecki, P. Kunert, A. Balasa, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii UCK WUM

– WYKORZYSTANIE ASYSTY ROBOTA W PRZEZNASADOWYCH STABILIZACJACH KRĘGOSŁUPA – WYNIKI WSTĘPNE.
A. Warzecha, G. Turek, P. Obierzyński, M. Ząbek
Klinika Neurochirurgii CMKP w Warszawie

– DEKOMPRESJA KANAŁU L-S Z UŻYCIEM STABILIZATORÓW MIEDZYKOLCZYSTYCH- ANALIZA MORFOMETRYCZNA.
M. Krakowiak, P. Sokal, M. Rusinek, M. Rudas, A. Jaremko, M. Sabramowicz, S. Kieronska, N. Rulewska
Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im Biziela, ul.Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

– CZY OPEROWAĆ PACJENTÓW Z LUMBALGIĄ/OKRESOWĄ ISCHIALGIĄ, ALE BEZ STWIERDZONEJ PRZEPUKLINY DYSKOWEJ? DISC-FX – MAŁOINWAZYJNA ALTERNATYWA LECZENIA ZACHOWAWCZEGO.
T. Łysoń, K. Prokop, M. Rybaczek, A. Lebejko, Z. Mariak
Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

9:50 – 10:20 – Sesje sponsorowane:
9:50 – 10:10 – MEDTRONIC – Superior Pain Relief proven! DTM™ SCS RCT – 12 months data results – DR ASHISH GULVE – President, Neuromodulation Society of UK & Ireland Honorary Treasurer, British Pain Society
10:10 – 10:20 – Globus Medical Kręgosłup

10:20 – 10:40 – Przerwa kawowa.

Sesja 5

10:40 – 12:10 – Malformacje tętniczo-żylne mózgu; współczesne możliwości postępowania i niepęknięte tętniaki AcoA: wybór taktyki postępowania
Przewodniczą: Prof. A. Marchel, Prof. T. Trojanowski

– WYNIKI LECZENIA MALFORMACJI TĘTNICZO-ŻYLNYCH STRUKTUR GŁĘBOKICH MÓZGU PRZY UWZGLĘDNIENIU ZMODYFIKOWANEJ SKALI RANKINA.
D. Dziedzic, K.B. Kądziołka, M. Roszkowski
Klinika Neurochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

– WYKORZYSTANIE SEKWENCJI MAGNITUDE SWI W OBRAZOWANIU PRZEDOPERACYJNYM AVM MÓZGU.
K. Kwiecień, K. Wiśniewski, D. J. Jaskólski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

– WEWNĄTRZNACZYNIOWE LECZENIE MALFORMACJI TĘTNICZO-ŻYLNYCH MÓZGU PRZY UŻYCIU PŁYNNYCH KOPOLIMERÓW – DOŚWIADCZENIE OŚRODKA.
M. Miś, M. Miś, K. Smarzewska, K. Kubicki
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu

– OPERACYJNE LECZENIE MALFORMACJI TĘTNICZO-ŻYLNYCH MÓZGU POPRZEDZONE EMBOLIZACJĄ.
M. Kopera, W. Tomalski, W. Kaspera, K. Banc, H. Majchrzak, P. Ładziński
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii SUM Sosnowiec

– EWOLUCJA TECHNIK WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH W LECZENIU TĘTNIAKÓW TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ – DOŚWIADCZENIA WŁASNE Z OSTATNICH 20 LAT.
W. Tomalski, J. Waloszek, G. Majewski, M. Kopera, P. Ładziński
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii SUM Sosnowiec

– LECZENIE MALFORMACJI TĘTNICZO-ŻYLNYCH MÓZGU PRZY UŻYCIU RADIOCHIRURGII STEREOTAKTYCZNEJ GAMMA KNIFE – PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH W OPARCIU O DUŻĄ GRUPĘ BADANĄ.
S. Dzierzęcki, K. Dyttus-Cebulok, M. Ząbek
Centrum Gamma Knife Warszawa, Polska

– ZASTOSOWANIE ŚRÓDOPERACYJNEJ WIDEOANGIOGRAFII Z ZIELENIĄ INDOCYJANINOWĄ W LECZENIU ZNIEKSZTAŁCEŃ TĘTNICZO-ŻYLNYCH.
L. Lombarski, P. Kunert, Ł. Przepiórka, K. Wójtowicz, A. Marchel
Klinika Neurochirurgii UCK WUM, Warszawa

– TAKTYKA I WYNIKI POSTĘPOWANIA Z NIEPĘKNIĘTYMI TĘTNIAKAMI KOMPLEKSU TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ.
Wójtowicz K, Kunert P, Przepiórka Ł, Jaworski M, Marchel A.
Klinika Neurochirurgii WUM, Warszawa

– LECZENIE TĘTNIAKÓW KOMPLEKSU TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ PRZY UŻYCIU SYSTEMU PRZERWANIA PRZEPŁYWU WEB I ICH REKANALIZACJI – 7 LAT DOŚWIADCZENIA OŚRODKA.
Marcin Miś, Maciej Miś, Katarzyna Smarzewska
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu; Specjalistyczny Szpital w Wałbrzychu

– WIROWOŚĆ PRZEPŁYWU ORAZ WARIANCJA NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCEGO SĄ ISTOTNIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM PĘKANIA TĘTNIAKÓW TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ.
RM Krzyżewski, KM Kliś, K Stachura, TJ Popiela, BM Kwinta
Klinika Neurochirurgii i Neurotruamatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

– LECZENIE OPERACJNE NIEPĘKNIĘTYCH TĘTNIAKÓW TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ – DOŚWIADCZENIA KLINIKI.
M. Piotrowski, P. A. Stanisławska, B. Bryszewski, K. Wiśniewski, D. J. Jaskólski
Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. USK nr 1 im. N. Barlickiego

– ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA MIKROCHIRURGICZNEGO I WEWNĄTRZNACZYNIOWEGO NIEPĘKNIĘTYCH TĘTNIAKÓW TĘTNICY ŁĄCZĄCEJ PRZEDNIEJ.
R.A. Czepko, E. Kochańska, A. Adamowicz, J. Tempski, K. Bańczyk, M. Banach, R. Czepko
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie, Scanmed SA, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

12:10 – 12:20 – Sesja sponsorowana
12:10 – 12:20 – ZEISS – System śródoperacyjnej analizy przepływu naczyń wykonywanej przez mikroskop operacyjny.

12:20 – 13:30 – Lunch.

Sesja 6

13:30 – 15:15 – Techniki endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki
Przewodniczą: Prof. T. Łysoń, Prof. K. Stachura

– ENDOSKOPOWA CHIRURGIA PODSTAWY CZASZKI W ERZE COVID-19: JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I ZESPOŁU CHIRURGICZNEGO.
T. Łysoń, J. Kiśluk, M. Alifier, B. Politynska –Lewko, A. Sieskiewicz, J. Kochanowicz, J. Reszeć, J. Nikliński, M. Rogowski, J. Konopińska, Z. Mariak, *R. Carrau
Klinika Neurochirurgii, Klinika Laryngologii, Zakład Biologii Molekularnej, Zakład Psychologii UM w Białymstoku. *Dept. of Head & Neck Oncology, Ohio state University, USA

– ENDOSCOPIC ENDOVASCULAR ANATOMY OF THE DORELLO’S CANAL (ABDUCENS NERVE CANAL) AND ITS SURGICAL IMPLICATIONS.
J. Kunicki (1),H. Koziara (1), P. Krajewski (2), B. Ciszek (3,4), T. Mandat (1).
1.Department of Neurosurgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology,
2. Department of Descriptive and Clinical Anatomy , Warsaw Medical University, 3. Department of Forensic Medicine , Warsaw Medical University, 4. Department of Pediatric Neurosurgery, Bogdanowicz Memorial Hospital for Children, Warsaw

– ENDOSCOPIC ENDONASAL RESECTION OF PITUITARY ADENOMAS TRANSGRESSING THE CAVERNOUS SINUS THROUGH THE OCULOMOTOR TRIANGLE.
J. Kunicki (1), H. Koziara (1), W. Bonicki (1), A. Gorzelnik (2), T. Mandat (1),
1.Department of Neurosurgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology 2. Department of Head and Neck Surgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology

– ENDOSKOPOWE TECHNIKI OPERACYJNE GUZÓW ZLOKALIZOWANYCH W OKOLICY ZĘBA OBROTNIKA – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.
M. Tymowski (1, 2), P. Wardas (3, 4), M. Maliszewski (1), P. Ładziński (1)
1. Katedra i Kliniczny Oddział Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu 2. Oddział Neurochirurgii, Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu. 3. Oddział Laryngologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu 4. Katedra i Klinika Laryngologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

– WYNIKI PRZEZSPOJÓWKOWEJ ENDOSKOPOWEJ FENESTRACJI POCHEWKI NERWU WZROKOWEGO U CHORYCH Z POSTĘPUJĄCYMI ZABURZENIAMI WIDZENA.
R. Chrzanowski, M. Rybaczek, A. Sieśkiewicz, Ł. Lisowski, J. Konopińska, K. Prokop, Z. Mariak, T. Łysoń
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

– MAŁOINWAZYJNA ENDOSKOPIA OCZODOŁU JAKO ALTERNATYWA DLA BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ W GUZACH RZEKOMYCH OCZODOŁU.
P. Wilk, M. Stankiewicz, G. Perestret, K. Siemion, J. Kiśluk, M. Okruszko, Ł. Lisowski, T. Łysoń, A. Sieśkiewicz, Z. Mariak,
Klinika Neurochirurgii, Klinika Okulistyki, Klinika Otolaryngologii, SKN przy Klinice Neurochirurgii UM w Białymstoku.

– GUZY OCZODOŁU: DOŚWIADCZENIE ZEBRANE PO PRZEKROCZENIU LICZBY 100 OPERACJI WYKONANYCH TECHNIKĄ ENDOSKOPOWĄ.
G. Perestret, P. Wilk, M. Rybaczek, M. Staszyńska, J. Konopińska, Ł. Lisowski, Z. Mariak, A. Sieśkiewicz, T. Łysoń,
Klinika Neurochirurgii, Klinika Okulistyki, Klinika Otolaryngologii, SKN przy Klinice Neurochirurgii UM w Białymstoku.

– WYNIKI LECZENIA GUZÓW PRZEDNIEGO DOŁU CZASZKI I STOKU Z DOSTĘPU ENDOSKOPOWEGO PRZEZ JAMĘ NOSA.
T. Dziedzic, T. Gotlib, A. Marchel,
Klinika Neurochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

– SPHENOID MUCOSA FLAP FOR CLOSURE AFTER ENDOSCOPIC TRANSSPHENOIDAL APPROACHES FOR SELLAR PATHOLOGIES.
J. Kunicki (1), A. Gorzelnik (2,3), W. Bonicki (1), T. Mandat (1),
1. Department of Neurosurgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, 2. Department of Head and Neck Surgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, 3. Department of Pediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Warsaw.

– ENDOSKOPOWE LECZENIE TORBIELOWATYCH CZASZKOGARDLAKÓW U CHORYCH W PODESZŁYM WIEKU.
K. Stachura, E. Grzywna, B. Kwinta
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Sesja 7

15:20 – 17:30 – Neurochirurgia dziecięca
Przewodniczą: Prof. K. Zakrzewski, Prof. M. Mandera

– Wykład specjalny – Prof. Marcin Roszkowski – Leczenie operacyjne padaczki. Stan aktualny i przyszłość.

– WPŁYW MONITOROWANIA NEUROFIZJOLOGICZNEGO NA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI W ELOKWENTNYCH OKOLICACH MÓZGU.
P. Daszkiewicz, M. Kaczorowska, M. Drogosiewicz
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

– ZNACZENIE STREPTOCOCCUS INTERMEDIUS W ETIOLOGII ROPNI MÓZGU U DZIECI.
R. Sordyl, M. Putz, Sz. Pokora, M. Mandera
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej w Katowicach

– TRUDNE, CIEKAWE, SZOKUJĄCE! WYBRANE PRZYPADKI NEUROONKOLOGICZNE. DIFFICULT, INTERESTING, SCHOCKING! – PARTICULAR, CHOSEN NEUROONCOLOGICAL CASES.
S. Kwiatkowski (1), D. Adamek (2), A. Hałabuda (3).
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej (1), Zakład Patomorfologii (2), Zakład Radiologii (3) – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Clinic of Pediatric Neurosurgery (1), Department of Pathomorphology (2), Department of Radiology (3) – Childrens’ University Hospital, Jagiellonian University in Kraków.

– PROFIL FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO DZIECKA PO OPERACJI ŁAGODNEGO GUZA MÓŻDŻKU UZYSKANY W BADANIU SKALĄ OCENY INTELIGENCJI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY IDS.
A. Starowicz-Filip, A. Franczak- Young, O. Milczarek, Ł. Klasa, S. Kwiatkowski,
Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Klinika Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

– STEREOTAKTYCZNA ELEKTOROENCEFALOGRAFIA – PREZENTACJA METODY ORAZ NASZE PIERWSZE DOŚWIADCZENIA.
M. Rusinek, D. Paczkowski, L. Muller, D. Dzianott-Pabijan, M. Birski, P. Sokal, M. Rudaś, S. Kierońska, M. Harat, P. Zieliński
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

– BIOPSJA STEREOTAKTYCZNA GUZÓW MOSTU – RETROSPEKTYWNA OCENA WSKAZAŃ, BEZPIECZEŃSTWA I WYNIKÓW W KONTEKŚCIE ZMIAN KLASYFIKACJI NOWOTWORÓW.
M. Ciołkowski, P. Kowalczyk, P. Daszkiewicz, D. Szymkowicz-Kudełko, W. Nowak, D. Dziedzic, J. Trubicka, W. Grajkowska, M. Roszkowski
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

– OCENA SKUTECZNOŚCI DEKOMPRESJI Z PLASTYKĄ OPONY I DEKOMPRESJI Z RESEKCJĄ MIGDAŁKÓW U OBJAWOWYCH PACJENTÓW Z CHIARI I. MIĘDZYNARODOWE, WIELOOŚRODKOWE BADANIE.
Ł. Antkowiak, P. Stogowski, T. Klepinowski, T. Baliński, H. Mado, P. Sumisławski, M. Niedbała, M. Rucińska, Z. Nowaczyk, M. Rogalska
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

– ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII ŚRÓDOPERACYJNEJ W LECZENIU GUZÓW OUN.
L. Maryńczak, Ł. Klasa, Z. Kawecki, S. Kwiatkowski
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej IP UJCM Kraków

– NEUROCHIRURGICZNE I UROLOGICZNE ASPEKTY ODKOTWICZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO U DZIECI.
W. Wolny, J. Skuciński, M. Cioch, J. Kotuła, O. Milczarek, B. Dobrowolska-Glazar, R. Chrzan, S. Kwiatkowski
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej IP UJ CM, Klinika Urologii Dziecięcej IP UJ CM (Kraków)

– 7 LAT METODY SPRING-ASSISTED SURGERY W POLSCE – WYNIKI LECZENIA IZOLOWANYCH KRANIOSYNOSTOZ NA MATERIALE WŁASNYM.
D. Szymkowicz-Kudełko, P. Daszkiewicz, M. Roszkowski
Instytut “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa

– OBRAZOWANIE TRÓJWYMIAROWE SKANEREM 3D JAKO NARZĘDZIE OCENIAJĄCE EFEKTY LECZENIA IZOLOWANYCH WAD CZASZKI.
D. Szymkowicz-Kudełko, M. Roszkowski
Instytut “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

– KRWAWIENIE DO TORBIELI SZYSZYNKI U 15 LETNIEJ CHOREJ. CZY KIERUNEK EKSPANSJI TORBIELI MA ZNACZENIE?
B Sagan, Ł Madany, B Limanówka, L Sagan
Katedra Neurochirurgii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

– PROFIL FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO DZIECKA PO OPERACJI ŁAGODNEGO GUZA MÓŻDŻKU UZYSKANY W BADANIU SKALĄ OCENY INTELIGENCJI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY IDS -2.
A. Starowicz-Filip, A. Franczak- Young, O. Milczarek, Ł. Klasa, S. Kwiatkowski
Ośrodek: Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Klinika Neurochirurgii Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

– OCENA EFEKTYWNOŚCI ŚRÓDOPERACYJNEGO MONITORINGU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO W LECZENIU GUZÓW KANAŁU KRĘGOWEGO I ZAKOTWICZENIA RDZENIA U DZIECI.
M. Mandera, Ł. Antkowiak, S. Pokora, M. Putz
Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski UM, Katowice

– NEUROENDOSKOPOWE LECZENIE WRODZONYCH TORBIELI MIĘDZYPÓŁKULOWYCH.
A. Nowak
ICZMP w Łodzi

17:30 – 17:50 – Sesja sponsorowana.
17:30 – 17:50 – Sesja Corza „Hemostaza – Jeden z kamieni milowych w rozwoju neurochirurgii” – Prof. dr hab. med. Andrzej Maciejczak.

Sobota 16.10.2021 - Główna sala obrad Premier Kraków Hotel

Sesja 8

9:15 – 9:30 – Sesja sponsorowana
TZMO – Dziana proteza Codubix 3D CT – spektrum aplikacyjne, sposoby fiksacji” – dr n. med. Piotr Kasprzak

9:30 – 11:30 – Neurochirurgia czynnościowa.
Przewodniczą: Prof. M. Harat, Prof. M.Ząbek

– TERAPIA GENOWA MÓZGU W LECZENIU ZABURZEŃ RUCHU – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.
M Ząbek (1,2), M Raźniak (1,2), K Mozgiel (1,2), J Onikijuk (1,2), T Pasterski (1,2), A Friedman (4), U Fiszer (3), J Sławek (5) , L Królicki (6), P Gutowski (1,2), M Kohutnicka (1), D Koziorowski (4), S Szlufik (4), K Bankiewicz (1,7,8)
1.Interwencyjne Centrum Neuroterapii Warszawa, 2.Klinika Neurochirurgii CMKP Warszawa, 3. Klinika Neurologii CMKP Warszawa, 4. Klinika Neurologii WUM Warszawa, 5. Klinika Neurologii GUM Gdańska, 6. Zakład Medycyny Nuklearnej WUM Warszawa, 7. Klinika Neurochirurgii San Francisco, 8. Klinika Neurochirurgii Ohio

– DEEP BRAIN STIMULATION IN PARKINSON’S DISEASE: SYMPTOMATIC AND NEUROPROTECTIVE EFFECT?
M. Zaborowska (1), S. Wawrzyniak (1), M. Harat (2,3)
1. Department of Neurology, 10th Military Research Hospital and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland
2. Department of Neurosurgery and Neurology, Faculty of Health Sciences Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
3. Clinic of Neurosurgery, 10th Military Research Hospital and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland

– WPŁYW STYMULACJI ELEKTRYCZNEJ MÓZGU I RDZENIA KRĘGOWEGO NA METABOLIZM ŻELAZA ORAZ WAPNIOWO-FOSFORANOWY.
P. Sokal, M. Świtońska, S. Kierońska, M. Rudaś, M. Harat
Klinika Neurochirurgii i Neurologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im Biziela ul.Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

– WPŁYW STYMULACJI JĄDER NISKOWZGÓRZOWYM NA ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO W ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE PARKINSONA.
W. Pietraszko, A. Furgała, A. Górecka-Mazur, B. Kwinta, J. Polak, A. Krygowska-Wajs
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, NSSU w Krakowie

– ROLA DROGI ZĘBATO-CZERWIENNO-WZGÓRZOWEJ W GŁĘBOKIEJ STYMULACJI MÓZGU (DBS) W PACJENTÓW Z CHOROBĄ PARKINSONA. BADANIA RADIOLOGICZNE I ANATOMICZNE.
R. Wójcik (1), K. Wiśniewski (1), A. Gajos (2), M. Grzegorczyk (3), E.J. Bobeff (1), K. Kwiecień (1), A. Bogucki (2), B. Ciszek (3), D.J. Jaskólski (1)
1. Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2. Klinika Chorób Układu Pozapiramidowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3. Zakład Anatomii Prawidłowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

– OBUSTRONNA STYMULACJA GAŁEK BLADYCH U RODZINY Z ZESPOŁEM MIKLONIA-DYSTONIA SPOWODOWANYM MUTACJĄ W GENIE KODUJĄCYM BIAŁKO EPSILON SARKOGLIKANU.
A. Stapińska-Syniec (1), M. Sobstyl (1), J. Zaremba (2), A. Kupryjaniuk (1), M. Rylski (3)
(1) Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (2) Zakład Genetyki, Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (3) Zakład Radiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

– ZMIANY W TRAKTOGRAFII KLESZCZY MNIEJSZYCH I PĘCZKA PODŁUŻNEGO GÓRNEGO U PACJENTA PO CINGULOTOMII Z ZESPOŁEM OBSESYJNO-KOMPULSYJNYM.
S. Kierońska, P. Sokal, M. Rudaś, A. Banasiak
Klinika Neurochirurgii i Neurologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

– ODCZUWALNA I NIEODCZUWALNA STYMULACJA RDZENIA KRĘGOWEGO W ZESPOLE BÓLU PRZEWLEKŁEGO: BADANIE RANDOMIZOWANE, KONTROLOWANE PLACEBO PROWADZONE METODĄ CZĘŚCIOWO PODWÓJNIE ŚLEPIEJ PRÓBY.
P. Sokal, A. Malukiewicz, S. Kierońska, M. Rudaś, D. Paczkowski, M. Rusinek
Klinika Neurochirurgii i Neurologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr Jana Biziela Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

– THE SPINAL CORD STIMULATION HARDWARE-RELATED COMPLICATIONS AND THEIR MANAGEMENT: A SINGLE-CENTER RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE IMPLANTION OF THE NON-RECHARGEABLE PRIME ADVANCED MRI INTERNAL PULSE GENERATORS IN DIFFERENT PAIN CONDITIONS.
M. Prokopienko, M. Sobstyl
Klinika Neurochirurgii Instytut Psychiatrii i Neurologii

– MICROVASCULAR DECOMPRESSION AND PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY RHIZOTOMY FOR TRIGEMINAL NEURALGIA – COMPARISON OF THE EFFICACY AND SAFETY.
H. Koziara, B. Królicki, P. Zdunek, Ł. Poniatowski, J. Kunicki, T. Mandat
Department of Neurosurgery, Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Warszawa, Poland

12.00 – Zakończenie Zjazdu.

Dokumenty do pobrania

w formie pdf na swój telefon, tablet lub komputer klikając w ikonę lub nagłówek.
Pobierz program
Pobierz program
w formie pdf na swój telefon, tablet lub komputer skanując kod QR.