Sesje pielęgniarskie - program szczegółowy

Czwartek 14.10.2021 - Sala główna Premier Kraków Hotel 2

8:00 – 9:00 – część I
Przewodniczy: Magdalena Boczkowska

– ZADANIA PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO WOBEC PACJENTA Z WODOGŁOWIEM POKRWOTOCZNYM.
A. Królikowska (1,2), M. Kiec (1), R. Ślusarz (2), R. Jabłońska (2), M. Harat (1), J. Furtak (1)
1. Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Bydgoszcz
2. Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

– ROLA PIELĘGNIARKI NEUROMODULACYJNEJ W OPIECE NAD PACJENTEM LECZONYM GŁĘBOKĄ STYMULACJĄ MÓZGU (DBS) I STYMULACJĄ RDZENIA KRĘGOWEGO (SCS).
I. Walas, A.Toczydłowska, A. Idus, T. Mandat,
Klinika Nowotworów Układu Nerwowego Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

– ASPEKTY PIELĘGNACYJNE I KLINICZNE GOJENIA SIĘ RAN W NEUROCHIRURGII.
R. Jabłońska, R. Ślusarz, P. Sokal
1) Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 2) Klinika Neurochirurgii i Neurologii Oddział Neurochirurgii Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy

– OCENA WYBRANYCH OBSZARÓW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH NEUROCHIRURGII – BADANIA WIELOOŚRODKOWE.
R. Ślusarz, R. Jabłońska, A. Królikowska, B. Haor, K. Filipska
Ośrodek: Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

– OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW PO USUNIĘCIU GUZA MÓZGU.
A. Baranowska, A. Augustyniak
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

9:00 – 9:30 – Przerwa kawowa.

9:30 – 10:30 – część II
Przew. Magdalena Boczkowska

– PERCEPCJA BÓLU U CHORYCH Z DYSKOPATIĄ ODCINKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA PRZED ORAZ DWA MIESIĄCE PO ZABIEGU MIKRODISCEKTOMII.
A. Pinczewska, J. Frajtag
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

– ANALIZA PACJENTÓW CHORYCH NA COVID LECZONYCH NEUROCHIRURGICZNIE ZE WSKAZAŃ PILNYCH – DOŚWIADCZENIA JEDNEGO OŚRODKA.
E. Kowalska, I. Fisher, M. Kamińska, A. Cichocka
Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Łódź

– OCENA STRESU I LĘKU U PACJENTÓW PRZED ZABIEGIEM NEUROCHIRURGICZNYM.
A. Piątkowska, R. Śledzińska
Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny wraz z Polikliniką SP ZOZ

– WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I POWSTAWANIE ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA WŚRÓD PRACOWNIKÓW 10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ.
R. Waliszewska, S. Krajewski
Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Bydgoszcz

– INNOWACYJNA METODA OPERACYJNA GUZÓW MÓZGU Z UŻYCIEM GLIOLANU
Iwona Żurecka- Sobczak, Maciej Radek
USK im. WAM- CSW w Łodzi Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych