Sesje posterowe - program szczegółowy

– FUNCTIONAL BRAIN PLASTICITY AS SUPPORT TIMING OF RESECTION OF RESIDUAL TUMOR P.
P. Zdunek, T. Mandat, A. Oziębło, J. Kunicki, H. Koziara,
Department of Neurosurgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology

– WPŁYW MONITOROWANIA NEUROFIZJOLOGICZNEGO NA SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OPERACJI W ELOKWENTNYCH OKOLICACH MÓZGU.
P. Daszkiewicz, M. Kaczorowska, M. Drogosiewicz
Ośrodek: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

– ANALIZA UŻYTECZNOŚCI KLINICZNEJ BEZRAMOWEJ BIOPSJI NAWIGOWANEJ W DIAGNOSTYCE GUZÓW MÓZGU – DOŚWIADCZENIA JEDNEGO OŚRODKA.
D. Wrona, K. Krystkiewicz, M. Tosik
Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Łódź

– OPERACJE GLEJAKÓW OKOLICY RUCHOWEJ W MATERIALE KLINIKI NEUROCHIRURGII 10 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO W BYDGOSZCZY.
J. Furtak, M. Harat, M. Birski, P.Gasiński, J. Przybył, M. Kiec, S. Krajewski
Klinika Neurochirurgii 10 Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy

– STAGED AWAKE CRANIOTOMY IN LGG/HGG LARGE GLIOMA CLOSE TO ELOQUENT AREAS.
P. Zdunek, T. Mandat, A. Oziębło, H. Koziara
Department of Neurosurgery, M.Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology

– DOSTĘP ZAŻUCHWOWY JAKO ALTERNATYWA DOJŚCIA PRZEZ TYLNĄ ŚCIANĘ GARDŁA. OPIS TECHNIKI NA PODSTAWIE DOSZCZĘTNEGO USUNIĘCIA OLBRZYMIEGO STRUNIAKA C0-C2 I SZYI Z DOJŚCIA 540O Z UŻYCIEM. PERSONALIZOWANEJ PROTEZY KRĘGU C2 I PŁYTKI C1-C3 WYDRUKOWANYCH W TECHNOLOGII 3D
A. Maciejczak, P. Barnaś, B. Litwora, P. Dudziak, P. Maślanka, M. Czternastek, R. Konior, M. Cibor, P. Piątek, A. Dyrek, F. Georgiew.
Klinika Neurochirurgii UR Tarnów

– ANALIZA WCZESNEGO POOPERACYJNEGO WODOGŁOWIA PO LECZENIU OPERACYJNYM OSŁONIAKÓW PRZEDSIONKOWYCH DROGĄ KRANIOTOMII PODPOTYLICZNEJ ZASUTKOWEJ.
K. Krystkiewicz 1, D. Wrona 1, M. Tosik 1, M. Birski 2, Ł. Szylberg 3, A. Morawska 2, J. Furtak 2, M. Harat 2
1. Oddział Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Łódź 2. Klinika Neurochirurgii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz 3. Zakład Patomorfologii, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz

– CZY KLASYCZNE DOSTĘPY PRZEZCZASZKOWE MAJĄ DZIŚ JESZCZE RACJĘ BYTU W CHIRURGII PODSTAWY CZASZKI?
R. Rola, M. Mazurek, J. Szczygielski
1. Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

– CHORDOID MENINGIOMA. CASE REPORT.
M. Prokopienko, M. Sobstyl
Klinika Neurochirurgii Instytut Psychiatrii i Neurologii

– PROFIL FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO PACJENTÓW Z OGNISKOWYM USZKODZENIEM MÓŻDŻKU MIERZONY TESTEM ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION ACE III.
A. Starowicz-Filip, K. Prochwicz, A. Myszka, B. Bętkowska-Korpała, R. Krzyżewski, B. Kwinta
Zakład Psychologii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, Oddział Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego, Instytut Psychologii UJ

– YOUTUBE AS A SOURCE OF PATIENT INFORMATION FOR HYDROCEPHALUS.
T. Szmuda, P. Rosvall, T. Vevang Hetzger, S. Ali, P. Słoniewski
Gdański Uniwersytet Medyczny

– YOUTUBE AS A SOURCE OF PATIENT INFORMATION FOR MENINGITIS: A CONTENT-QUALITY AND AUDIENCE ENGAGEMENT ANALYSIS.
T. Szmuda, S. Mohammad Talha, A. Singh, S.Ali , Paweł Słoniewski
Gdański Uniwersytet Medyczny

– INTRAOPERATIVE FLUORESCEIN VIDEO ANGIOGRAPHY IN INTRACRANIAL ANEURYSM SURGERY: SINGLE CENTER, OBSERVATIONAL COHORT STUDY.
P. Komuński, W. Świątnicki
Oddział Neurochirurgii WSS im. M. Skłodowskiej-Curie, Zgierz

– NAPADY PADACZKOWE W GUZACH MÓZGU
1. K. Kliś, 2. M. Bosak, 3.B. Kwinta, 4. E. Radwańska, 5.A. Iwańska, 6. R. Kacorzyk, 7. M. Lipińska, 8. D. Pawełczak, 9. K. Wójcik , 10. D. Adamek
1. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UJ CM; 2. Katedra Neurologii UJ CM, 3. Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UJ CM; 4. Zakład Neuropatologii, Katedra Patomorfologii UJCM; 5. Szpital Uniwersytecki w Krakowie;6. Szpital Uniwersytecki w Krakowie; 7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kraków; 8. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla; 9. Szpital Uniwersytecki w Krakowie; 10 Zakład Neuropatologii Katedra Patomorfologii UJCM
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii UJ CM, Katedra Neurologii UJ CM

– BIOPSJA TKANKI KOSTNEJ PODCZAS WERTEBROPLASTYKI U PACJENTÓW Z KOMPRESYJNYM ZŁAMANIEM KREGOSŁUPA O NEJASNEJ ETIOLOGII.
M. Jakoniuk, A. Lewszuk, W. Łebkowski, A. Lebejko, T. Łysoń, Z. Mariak
Klinika Neurochirurgii USK w Białymstoku

– PRELIMINARY EXPERIENCE WITH 3D EXOSCOPE IN SURGICAL TREATMENT OF VESTIBULAR SCHWANNOMAS.
M. Węclewicz 1, W. Wasilewski 1, K. Aleksandrowicz 1, P. Kurlandt 1, O. Liczbik 1, S. Goertz 2, E. Iżycka-Świeszewska 2, W. Kloc 1,3
1. Department of Neurosurgery, Copernicus Hospital, Gdansk, Poland 2. Department of Pathology and Neuropathology, Faculty of Health Sciences with Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University Gdansk, Poland 3. Department of Psychology and Sociology of Health and Public Health School of Public Health Collegium Medicum, University of Warmia – Mazury in Olsztyn

– TELE-REHABILITATION PROGRAM FOR PATIENTS AFTER UNCOMPLICATED LUMBAR DISCECTOMY.
U. Ulasavets; J. Polak; E. Grzywna; P. Adamkiewicz; K. Jasińska; A. Ochocińska; M. Rodzeń; G. Adamkiewicz; I. Roterman-Konieczna; K. Stachura; M. Moskała; B. Kwinta
Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego, Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM;

– SELECTION OF QUALITY YOUTUBE AVM VIDEOS FOR PATIENTS WITH THE USE MACHINE LEARNING ALGORITHM.
M Krakowiak1, M Mikołajczk, T Szmuda1, J Fercho2, P Słoniewski1
1. Department of Neurosurgery, Medical University of Gdańsk 2. Student Scientific Circle of Neurosurgery, Medical University of Gdańsk

– CZYNNIKI ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM KRWOTOKU Z MALFORMACJI TĘTNICZO-ŻYLNEJ MÓZGU.
RM Krzyżewski, KM Kliś, K Stachura, TJ Popiela, BM Kwinta
Klinika Neurochirurgii i Neurotruamatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Treść streszczenia: Cel: Celem pracy było określenie czynników ryzyka pękania malformacji tętniczo-żylnych mózgu.

– CZERNIAK KANAŁU KRĘGOWEGO KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM BEZ ZNANEGO OGNISKA PIERWOTNEGO. OPIS PRZYPADKU.
M. Struś, B.Królicki, T. Mandat
Klinika Nowotworów Układu Nerwowego. Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

– STYMULACJA RDZENIOWA – OCENA SKUTECZNOŚCI LECZENIA W PRZEWLEKŁYCH ZESPOŁACH BÓLOWYCH. ANALIZA RETROSPEKTYWNA STYMULACJI PRÓBNEJ.
A. Zielińska, M.Struś, B.Królicki, P.Izdebski ,T. Mandat
Klinika Nowotworów Układu Nerwowego, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

– ANALIZA MORFOMETRYCZNYCH I HEMODYNAMICZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA POWSTAWANIA TĘTNIAKÓW MÓZGU.
M. Zimny (1), K. Ćmiel-Smorzyk (2), E. Kawlewska (3), A. Hebda (4), W. Wolański (3), P. Ładziński (2), W. Kaspera (2)
(1) Klinika Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii ŚUM, Katowice; (2) Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii ŚUM, Sosnowiec; (3) Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska, Zabrze; (4) Zakład Radiodiagnostyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej– Curie, Gliwice

– SKUTECZNOŚĆ RADIOCHIRURGII STEREOTAKTYCZNEJ GAMMA KNIFE W LECZENIU NEURALGII JĘZYKOWO-GARDŁOWEJ – OPIS PRZYPADKU.
P. Obierzyński, A. Koziarski, S. Dzierzęcki, M. Ząbek
Centrum Gamma Knife Warszawa

– PORÓWNANIE NEUROCHIRURGICZNYCH METOD LECZENIA OPORNEJ POSTACI ZABURZEŃ OBSESYJNO-KOMPULSYJNYCH – GŁĘBOKA STYMULACJA MÓZGU VS. NEUROABLACJA.
S. Kierońska, M. Jabłońska, P. Sokal
Klinika Neurochirurgii i Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

– OPONIAKI KLINOWO-OCZODOŁOWE – DOSZCZĘTNOŚĆ RESEKCJI A WYNIKI LECZENIA.
M. Kaspera, W.Kaspera, M.Tymowski, P.Ładziński
Katedra i Kliniczny Oddział Neurochirurgii SUM w Sosnowcu

– WYDRUKI 3D UNACZYNIENIA MÓZGOWIA. PROCES POWSTAWANIA I ANALIZA POTENCJALNYCH ZASTOSOWAŃ.
M. Błaszczyk; R. Jabbar; B. Szmyd; M. Radek
Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych USK im. WAM w Łodzi

– ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS IN ASSESING THE PROBABILITY OF AN ANTERIOR COMMUNICATING ARTERY ANEURYSMS RUPTURE.
J Fercho, M Krakowiak, R Jeliński, M Stempniewicz, P Jasik, D Szplit, T Szmuda, P Słoniewski
Neurosurgery Department, Medical University of Gdansk, Poland

– NERWIAKI NERWU TRÓJDZIELNEGO – JEDNOETAPOWE LECZENIE OPERACYJNE BEZ WZGLĘDU NA TOPOGRAFIĘ GUZA.
I. Jastrzębski, W. Kaspera, M. Maliszewski, M. Tymowski, H. Majchrzak, P. Ładziński
Katedra i Kliniczny Oddział Neurochirurgii SUM w Sosnowcu

– RENESANS KLASYCZNYCH TECHNIK W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA – LAMINOTOMIA/LAMINEKTOMIA LĘDŹWIOWA, POSTEROFORAMINOTOMIA SZYJNA, SPONDYLODEZA LĘDŹWIOWA – TECHNICZNA RECEPTA NA NOWE OTWARCIE Z WYKORZYSTANIEM WIZUALIZACJI ENDOSKOPOWEJ.
K Łątka 1,2, W Kołodziej 1.2, T Krzeszowiec 1,2, P Kita 1,2, D Łątka 1,2
1. Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu 2. Centrum Małoinwazyjnej Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych neurochirurg.opole.pl Łątka i Partnerzy Lekarze Neurochirurdzy Sp. P.

– OSTRE ZAPALENIE MÓZGU I RDZENIA U CHOREJ UZALEŻNIONEJ OD HEROINY POTWIERDZONE BADANIEM NEUROPATOLOGICZNYM NA DRODZE OBUSTRONNEJ BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ I ASPIRACJI ZMIAN POWODUJĄCYCH OBJAWY WZMOŻONEGO CIŚNIENIA ŚRÓDCZASZKOWEGO.
Rzehak A.1, Sobstyl M.1, Szczechowski D.2, Kurkowska-Jastrzębska I.2
1 Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2 II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa-

– PRZERZUT NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO DO OPONIAKA WYROSTKA POCHYŁEGO PRZEDNIEGO NACIEKAJĄCEGO SZCZELINĘ OCZODOŁOWĄ GÓRNĄ. OPIS PRZYPADKU.
Rzehak A.1, Sobstyl M.1, Wierzba-Bobrowicz T.2, Bojarski P.1, Grajkowska W.3
1 Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2 Zakład Neuropatologii, Instytut Pscyhiatrii i Neurologii, Warszawa 3 Zakład Patomorfologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

– NIETYPOWY PRZEBIEG KLINICZNY NAŚLADUJĄCY UDAR SPOWODOWANY RZADKIM PRZYPADKIEM ROZLANEGO LEPTOMENINGIALNEGO GLIONEURONALNEGO GUZA U DOROSŁEGO PACJENTA. OPIS PRZYPADKU.
A. Stapińska-Syniec (1), A. Gogol (2), A. Acewicz (3), M. Sobstyl (1), T. Wierzba-Bobrowicz (3), W. Grajkowska (3,4)
(1) Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (2) Oddział Neurologii, Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Wołomin. (3) Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (4) Zakład Patomorfologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, War-szawa.

– NIETYPOWY PRZEBIEG KLINICZNY GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO PRZYPOMINACJĄCY AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE MÓZGU. OPIS PRZYPADKU.
A. Stapińska-Syniec (1), M. Rydzewski (2), A. Acewicz (3), I. Kurkowska-Jastrzębska (2), B. Błażejewska-Hyżorek (2), M. Sobstyl (1), T. Wierzba-Bobrowicz (3), W. Grajkowska (3,4)
(1) Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (2) II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (3) Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (4) Zakład Patomorfologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa.

– HYDROKSYMETYLACJA DNA W GLEJAKA NISKOZRÓŻNICOWANYCH
A. Stapińska-Syniec (1), M. Grabiec (2), M. Rylski (2,3), A. Acewicz (4), M. Sobstyl (1)
(1) Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (2) Zakład Cytologii Klinicznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa. (3) Zakład Radiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (4) Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

– OKOŁODOBOWE BIORYTMY A POSZERZENIE UKŁADU KOMOROWEGO
L. Herbowski
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie

– A SINGLE-CENTER RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE IMPLANTATION OF THE NON-RECHARGEABLE PRIME ADVANCED MRI INTERNAL PULSE GENERATORS FOR THE COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME TREATMENT.
M. Prokopienko, M.Sobstyl
Klinika Neurochirurgii Instytut Psychiatrii i Neurologii

– IMPLANTACJA SYSTEMU DO GŁĘBOKIEJ STYMULACJI MÓZGU POWIKŁANA ODMĄ OPŁUCNOWĄ
M. Sobstyl (1), A. Stapińska-Syniec (1), M. Rylski (2)
(1) Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (2) Zakład Radiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
M. Sobstyl (1), A. Stapińska-Syniec (1), M. Rylski (2)
(1) Klinika Neurochirurgii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa. (2) Zakład Radiologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

– CHORDOID MENINGIOMA. CASE REPORT.
M. Prokopienko, M. Sobstyl
Klinika Neurochirurgii Instytut Psychiatrii i Neurologii

– OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ CELOWANEJ FOTOIMMUNOTERAPII NA WYBRANYCH MODELACH GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO Z NADEKSPRESJĄ RECEPTORA EGFR.
J. Mączyńska, F. Raes, Ch. DaPieve, S. Turnock, J.K.R. Boult, J. Hoebart, M. Niedbala, S.P. Robinson, K. Harrington, W. Kaspera, G. Kramer-Marek
1 Division of Radiotherapy and Imaging, The Institute of Cancer Research, London, UK; 2 Oddział Kliniczny Neurochirurgii Katedry Neurochirurgii SUM, Sosnowiec